Wij bieden u een totaaloplossing op maat op het gebied van winkeldiefstalpreventie. Dit doen we door met u in gesprek te gaan, video opnames te maken op locatie, uw probleem te analyseren en dit te vertalen naar gerichte interactieve training(en). Middels de opnames maken wij het zichtbaar hoe bij jullie in de winkel kan worden gestolen. Binnen deze trainingen zoeken we naar een goede balans tussen theorie en praktijk met als resultaat:

Verhoogd veiligheidsgevoel

Daling van derving

Minder conflicten op de werkvloer

Tijdswinst

Klantenbinding

Wij staan voor onze dienst en gaan voor 100% tevreden ondernemers

Door onze ruime praktijkervaring weten wij hoe winkeldieven denken en handelen. Onze trainingen zijn daarop ingericht.
Het begint allemaal met een bezoek aan uw onderneming, waarbij we de inrichting en werkprocessen inventariserenvideo opnames maken van een
winkeldiefstal om zo de sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Daarna gaan we met u in gesprek om uw problemen en wensen te bespreken. Dit alles verwerken wij tot een oplossing op maat. Dit is wat ons betreft de enige manier om kwaliteit te garanderen.

Onze trainingen worden aangeboden op het moment en de plaats waar u dat wilt

Door onze ruime praktijkervaring weten we dat trainen op de werkplek het beste is, maar hier kunnen wij creatief mee omgaan.
In onze trainingen verbinden wij theorie aan praktijksituaties. Het resultaat is getraind personeel die afwijkend gedrag kan herkennen, daar naar kan handelen en adequaat en de-escalerend kan handelen bij agressie. Dit alles op een locatie en tijdstip die we in overleg met u bepalen.

TRAININGEN

Winkeldiefstalpreventie-

training

Training gericht op het herkennen en beïnvloeden van afwijkend gedrag.

Zelfscantraining

Training gericht op gastheer/gastvrouwschap en het voorkomen van winkeldiefstal.

Incompanytraining

Uw wensen vertaald in een maatwerk training op de werkvloer.

Veiligheidsscan

Het inventariseren van de werkprocessen en daarbij actief coachen op de werkvloer.

GELIJK EEN OFFERTE?

IMPRESSIES

De inkomstenderving door diefstal is gehalveerd!