Wij staan voor ons product en gaan voor 100% tevreden ondernemers.

Door onze ruime praktijkervaring weten we hoe winkeldieven denken en handelen. Onze trainingen zijn daar op ingericht.

Het begint allemaal met een bezoek bij uw onderneming. Wij inventariseren uw bedrijf, inrichting en werkprocessen. Wij bekijken wat uw sterke en zwakke punten zijn. Daarna gaan wij met u in gesprek om zo een goed beeld van de problematiek te krijgen. Dit alles verwerken wij in een training op maat.
Dit is wat ons betreft de enige manier om kwaliteit te bieden.

De trainingen worden aangeboden op het moment dat u dat wilt en op de plek waar u dat wilt.

Trainen op de werkplek is uiteraard het beste maar ook hier kunnen wij creatief mee omgaan.

In de training koppelen wij de theorie aan een praktijktraining. Na afloop van de training is uw personeel erop getraind om afwijkend gedrag te herkennen en daar ook naar te handelen. Mocht het toch nog gebeuren dat een klant of winkeldief agressief wordt dan kunt u daar adequaat en de-escalerend naar handelen.

Fantastische training! Mijn personeel voelt zich veel beter en veiliger nu.